HYDROSURVEY
pl. Kaszubski 8
81-350 Gdynia
e-mail: biuro@hydrosurvey.pl
tel.: +48 601-420-317 tel.: +48 666-496-358
fax: +48 58 718-38-25

GPS: 54.522946°N 18.542514°E

 

Hydrographic surveys office

e-mail: office@hydrosurvey.info

tel.: +44 7770-490-536

 

 

GEO – ROUTES group