HYDROSURVEY wykonuje wiercenia geologiczno – inżynierskie na potrzeby zbadania warunków gruntowo-wodnych pod posadowienie obiektów.
 

Prowadzone projekty obejmują:

  • budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe,
  • infrastrukturę publiczną i przemysłową
  • inżynierię wybrzeża, zabezpieczenia stabilności klifów i nabrzeży

Zobacz więcej