Hydrograficzne prace pomiarowo-badawcze pozwalają między innymi uzyskać dane na temat głębokości i ukształtowania dna, sprawdzenie obecności i rodzajów obiektów dennych, określenie struktury dna, a także identyfikację i weryfikację obiektów podwodnych.
 

HYDROSURVEY prowadzi prace pomiarowo-badawcze zarówno w akwenach morskich jak i śródlądowych. Kompleksowo zgromadzone dane opracowywane są w procesie przetwarzania. Końcowo opracowywana jest dokumentacja sprawozdawczo-techniczna oraz planszety w dowolnym układzie odniesienia i skali
Zobacz więcej